Notelangs er en arrangementsserie med samtaler og kritikersalonger om musikk som Annabel startet opp høsten 2018. Målet er å utvikle og utvide kritikken som sjanger, samtidig som hun arbeider med publikumsbygging og kunnskapsutvikling rundt musikk. Hun ønsker med dette å skape en tydelig vestlandsk stemme i den norske kulturdebatten.

Notelangs har base på Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset i Bergen, men oppsøker også festivaler og kulturhus i hele Hordaland.

NLars Kolstad og Halldis Rønning i samtale om otelangs er en arrangementsserie med samtaler og kritikersalonger om musikk som Annabel startet opp høsten 2018. Målet er å utvikle og utvide kritikken som sjanger, samtidig som hun arbeider med publikumsbygging og kunnskapsutvikling rundt musikk. Hun ønsker med dette å skape en tydelig vestlandsk stemme i den norske kulturdebatten.

Notelangs har base på Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset i Bergen, men oppsøker også festivaler og kulturhus i hele Hordaland.

Kritikkens stilling i dag er utsatt, med nedskjæringer i mediehusene og stereotype oppfatninger om hva kulturkritikk er og skal være. Mens litteratur og kunst stadig dras inn i nye, samfunnsaktuelle debatter, er det som om den klassiske musikken forblir i en nostalgisk og ufarlig boble.

Gjennom et slikt lavterskeltilbud vil det være mulig å drøfte musikkfaglige problemstillinger og gjøre de mer tilgjengelige for et større publikum.

Et skarpt og kunnskapsrikt publikum er like viktig for byen som kulturen selv! Som by vokser vi først når kulturen, musikken og kunsten utvikler seg i takt med tiden. Vi har et svært høyt nivå på det profesjonelle musikk- og kulturlivet i Bergen. Som kulturby vokser vi først når publikum tar del i denne utviklingen, engasjerer seg og er med på å påvirke og respondere.